top of page
חלוקת רכוש בגירושין

 

האני מאמין של משרד עו"ד דניאל ויגלר

 

  • לפעול בנחישות, נאמנות ומקצועיות על מנת למקסם את תוצאות ההליך המשפטי.

  • להעניק ליווי צמוד ומסור תוך מתן יחס אישי וגילוי רגישות לצרכי לקוחות המשרד.

  • זיהוי מהיר של צרכי הלקוח והתאמת האסטרטגיה המתאימה והיעילה ביותר לצורך ניהול הליכי המשפט.

  • התמחות מקיפה בניהול תיקי משפחה וירושה ומתן שירותים בתחומים משפטיים נוספים.

  • הקפדה על מענה מהיר וזמינות ללקוחות המשרד.

חלוקת רכוש בגירושין

 

בין בני-זוג נוצרים יחסים ממוניים וכלכליים כתוצאה מחייהם המשותפים. חוק יחסי-ממון בין בני זוג מסדיר את היחסים הממוניים.


סעיף 14 לחוק קובע:

 

"סעיף 3 ושאר הוראות הפרק השני לא יחולו על בני-זוג שנישאו זה לזה לפני תחילת חוק זה"'. לפיכך: על זוגות שנישאו לפני ה- 1 בינואר 1974 תחול הלכת שיתוף הנכסים, הלכה יציר הפסיקה, אשר משקפת את המצב שהיה נהוג טרם חקיקת חוק יחסי-ממון; ואשר מעניקה לבני-הזוג זכויות משותפות שוות, ברכוש שצברו במהלך החיים המשותפים ועד לרגע הפרידה. זכויות אלה ניתנות מכוח חזקת השיתוף, לפיה, קיים בין בני-הזוג הסכם מכללא (הסכם משתמע מנסיבות החיים) להיות שותפים שווים ברכושם הנצבר; כאשר קיום ההסכם והיקפו הם שאלות שבעובדה שיידונו ויוכרעו בהתאם לנסיבות המצב הקיים.

 

על בני-זוג שנישאו לאחר תחולת החוק יחולו סעיפי החוק, לפיהם, על בני-זוג שלא ערכו ביניהם הסכם ממון יחול הסדר איזון המשאבים. על פי הסדר זה, נשמרת הפרדת הרכוש בין בני-הזוג במהלך חיי הנישואין, כאשר זכויותיו של כל אחד מבני-הזוג ברכושו שלו נשמרות ואין הוא רוכש זכויות ברכוש של האחר. עם התרת הנישואין או פקיעת הנישואים זכאי כל אחד מבני-הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני-הזוג, למעט, נכסים מלפני הנישואין; נכסים שקיבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין; גמילה על-ידי המוסד לביטוח לאומי; או פיצוי המגיעים לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות; ולמעט נכסים שבני-הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם.

 

לכאורה, כללים אלו הינם פשוטים, אולם, בפועל, כל מקרה ונסיבותיו הוא ויש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה בטרם הגשת תביעה לחלוקת רכוש, שכן נושא זה הינו מורכב ביותר ומהווה במקרים רבים את לב המחלוקת בהליך הגירושין.

כתבות
חלוקת רכוש בגירושין
דירת המגורים מרכז המחלוקת בהליך גירושין לכתבה המלאה>>
חלוקת רכוש וגובה מזונות ילדים
הקשר בין חלוקת הרכוש  לגובה מזונות הילדים​ לכתבה המלאה>>
חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש ופירוק שיתוף בדירה לכתבה המלאה>>
חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש בגירושין לכתבה המלאה>>
bottom of page